Cuộc họp đang diễn ra  
- Không có cuộc họp nào đang diễn ra

Thông báo công việc mới  
- Không có thông báo mới.

Những cuộc họp khác
Lịch công tác của BTT.UBMTTQVN tỉnh (từ ngày 23/7 đến 29/7/2018) 15:00 23/07/2018 Cuộc họp Văn phòng MTTQ tỉnh
Họp BTT tháng 7/2018 (7h30, ngày 23/7/2018) 07:30 23/07/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT
Họp Ban Thường trực tháng 5/2018 (ngày 28/5/2018) 13:30 30/05/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT
Hội nghị phản biện Dự thảo "Quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030" 08:00 11/05/2018 Cuộc họp Hội trường UBMTTQ
Họp lãnh đạo sáng 19/4/2018 07:30 19/04/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT
Lịch tuần (từ ngày 16/4 đến 22/4/2018) 07:30 16/04/2018 Cuộc họp Văn phòng MTTQ tỉnh
Họp Ban thường trực tháng 4/2018 (16/4/2018) 13:30 17/04/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT
Dự làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 13:30 12/04/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT
Họp Ban thường trực đầu tháng 4/2018 (13h30, ngày 02/4/2018) 13:30 02/04/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT
Họp Ban thường trực tháng 3 (7h30, ngày 26/3/2018) 07:30 26/03/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT
Thư mời Hội nghị sơ kết công tác mặt trân quý I-2018 (7h30 ngày 27-3-2018) 07:30 27/03/2018 Cuộc họp Hội trường UBMTTQ
Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch ngày 19-3-2018 14:00 19/03/2018 Cuộc họp Hội trường UBMTTQ
Hội nghị phản biện Dự thảo Nghị quyết Quy định về mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018-2020 08:00 19/03/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT
Thư mời Hợp Ban Thường trực định kỳ tháng 3-2018 07:30 12/03/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT
Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương Đảng (k12) 07:30 02/03/2018 Cuộc họp Hội trường UBMTTQ
Họp Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Tây Ninh 14:00 01/03/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT
Họp Ban thường trực cuối tháng 02/2018 07:30 26/02/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT
Họp Ban thường trực tháng 2/2018 08:00 12/02/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT
Họp Ban thường trực tháng 02/2018 07:30 05/02/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT
Họp Ban thường trực ngày 29/01/2018 08:00 29/01/2018 Cuộc họp Phòng họp BTT

Những thông báo khác
Lịch công tác tuần từ 16/7-22/7/2018 22/07/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch công tác của BTT.UBMTTQ tỉnh (từ ngày 9/7 đến 15/7/2018) 15/07/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch công tác của BTT.UBMTTQVN tỉnh (từ ngày 02/07 đến 8/7/2018) 08/07/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch công tác của BTT.MTTQ tỉnh (Từ ngày 25/6 đến 01/7/2018) 25/06/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch công tác của BTT.UBMTTQVN tỉnh (từ ngày 18/6 đến 24/6/2018) 24/06/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
lịch công tác tuần (11/6-17/6/2018) 17/06/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
tài liệu họp BTT 08/06/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Thư mời Họp Ban Thường trực định kỳ tháng 6/2018 08/06/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Triển khai tháng hành động phòng,chống ma túy 08/08/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch công tác tuần của BTTUBMTTQ (Từ ngày 4/6 đến 10/6/2018) 06/06/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch công tác của BTT.UBMTTQVN (Từ ngày 28/5 đến 03/6/2018) 28/05/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch công tác tuần của BTT.UBMTTQVN ( từ ngày 21/5 đến 27/5/2018) 21/05/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch công tác tuần của BTT.UBMTTQVN (từ ngày 21/5 đến 27/5/2018) 21/05/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch công tác tuần của BTT.UBMTTQ tỉnh (từ ngày 14/5 đến 20/5/2018) 14/05/2018 Thông báo Hội trường UBMTTQ
ban DCPL xin ý kiến góp ý Báo cáo hoạt động tiếp dân và giải quyết KNTC từ ngày 10/4 - 10/5/2018 09/05/2018 Thông báo Ban Dân chủ-Pháp luật
Lịch công tác của Ban thường trực tuần 19 (từ 07/5 đến 13/5/2018) 13/05/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Chương trình công tác tháng 5/2018 01/06/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Thông báo lịch công tác tuần 18 (30/4-06/5/2018) 07/05/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch tiếp Công dân tháng 5/2018 01/06/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện KL 120-KL/TƯ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 27/04/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch công tác tuần (23-29/4/2018) 30/04/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Thông báo phân công trực Lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 02/05/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Thông báo phân công trực Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3AL tức ngày 25/4/2018) 26/04/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
V/v Góp ý dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2020 19/04/2018 Thông báo Ban Dân chủ-Pháp luật
Chương trình làm việc của Ban thường trực tháng 4-2018 30/04/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch công tác tuần của BTT.UBMTTQ tỉnh (Từ ngày 2/4 đến 8/4/2018) 02/04/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch tiếp công dân tháng 4/2018 26/04/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch công tác tuần 13 (26/3-01/4/2018) 02/04/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Thư mời 7h30, ngày 27/3/2018 Họp sơ kết công tác Mặt trận quý 1/2018 21/03/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch công tác tuần của BTT UBMTTQVN tỉnh từ 12/3 đến 18/3/2018 13/03/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của Ban thường trực năm 2018 05/03/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch công tác của Ban thường trực từ 05/3 đến 11/3/2018 05/03/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 3/2018 30/03/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Thư mời tập huấn trực tuyến Công tác Mặt trận năm 2018 27/02/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh
Lịch công tác của Ban Thường trực từ 05/02/2018 đến 11/02/2018 11/02/2018 Thông báo Văn phòng MTTQ tỉnh